Loading...

Condensed Reality

Condensed Reality
Flos Wildschut, kunsthistoricus en curator van de Biënnale Gelderland 2012, heeft voor deze editie de eerste zin uit een gedicht van de achttiende eeuwse Engelse dichter en schilder William Blake als titel gekozen.
`To see a World in a Grain of Sand 
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour`

William Blake (1757-1827)
Deze eerste strofe van het gedicht geeft in poëtische vorm het thema weer dat Wildschut voor de biënnale voor ogen heeft: Condensed Reality. Het thema is ontstaan vanuit Wildschuts’ belangstelling voor een belangrijke tendens die zij signaleert in de hedendaagse kunst, waarbij kunstenaars de werkelijkheid niet slechts reproduceren, maar een nieuwe werkelijkheid scheppen in een ingedikte, gecondenseerde vorm. Deze kunstenaars proberen grip te krijgen op de werkelijkheid door juist in het kleine, het minuscule, de complexiteit van de wereld te ontdekken. Of door de complexe werkelijkheid op zo’n manier te verkleinen, te condenseren, dat de essentie zichtbaar wordt. Wildschut ging in Gelderland op zoek naar beeldend kunstenaars en vormgevers die vanuit deze universele mentaliteit werk maken dat een verstild karakter heeft. Het tentoongestelde werk eist aandacht op en vraagt van de bezoeker een contemplatieve houding. In ruil daarvoor kan ook de bezoeker in de zandkorrel de essentie van het universum ontdekken.

waar & wanneer

14 sep t/m 28 oktober 2012
Opzaal